Đầu phát Laser nội tĩnh mạch xâm lấn (650nm)

400.000 

Đầu phát Laser nội tĩnh mạch xâm lấn (650nm)

400.000 

Developed by Tiepthitute
Developed by Tiepthitute